Anne Moison

Anne (25) is werkzaam als freelance organizer/personal assistant. Naast deze werkzaamheden heeft zij een grote interesse voor gezondheid en natuurlijke voeding. Zelf probeert ze zoveel mogelijk natuurlijk te leven en bewust na te denken over haar eten. Ook op het gebied van verzorging en beweging streeft Anne ernaar om bewuste en natuurlijke keuzes te maken. Ze doet veel aan yoga en volgt een keer per week een balletles. Anne zou graag willen dat er steeds meer mensen op de wereld zich bewuster bezig gaan houden met voeding en gezondheid en schrijft daarom voor Miss Natural.

Nieuwste artikelen door: Anne Moison