In september 2020 concludeerde de Gezondheidsraad na onderzoek dat de overheid en de providers kunnen doorgaan met de invoering van 5G, maar dat ze wel in de gaten moeten houden wat de gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn. Het is niet aangetoond dat de straling van het netwerk schadelijk is, maar het is ook niet helemaal uit te sluiten, aldus de raad. 

KPN TOPMAN

KPN-topman is niet persoonlijk verantwoordelijk voor 5G

De topman van telecombedrijf KPN, Joost Farwerck, is niet persoonlijk verantwoordelijk voor het 5G-netwerk, de veiligheid ervan of de gezondheidsclaims die ermee samenhangen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald, na een kort geding van de Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) tegen de KPN-topman.
5G

Geen verantwoording af te leggen over mogelijke gezondheidsschade

Directeur van T-Mobile Søren Abildgaard hoeft geen verantwoording af te leggen over mogelijke gezondheidsschade die door 5G-straling wordt aangericht. Daarover oordeelde de rechtbank in Den Haag maandagmiddag. De topman was zelf niet aanwezig bij het kort geding. Dat is ook niet verplicht. De NBO noemde zijn afwezigheid 'minachting'. "Als Abildgaard besluit om 5G in Nederland uit te rollen, zal hij dat doen op grond dat het veilig is. Dan is niet duidelijk waarom hij weigert zijn handtekening te zetten", sprak de advocaat van de NBO.
5G

VodafoneZiggo-topman hoeft veiligheid 5G niet te garanderen

Eerder verloor de NBO ook al vergelijkbare zaken tegen KPN-topman Joost Farwerck en T-Mobile-topman Søren Abildgaard. In de zaak tegen Farwerck bepaalde de rechter dat een kort geding niet bedoeld is om een garantie af te geven.

In de zaak tegen tegen Abildgaard oordeelde de rechter dat er geen sprake zou zijn van een onrechtmatige daad als de T-Mobilebestuurder de verklaring niet af zou geven en dat de NBO daarom geen zaak had.

De NBO maakt zich zorgen om gezondheidsrisico's door straling van de 5G-netwerken. De grote drie Nederlandse telecombedrijven begonnen in de zomer van 2020 met de grootschalige uitrol van 5G.  

Waarom zou de Overheid extra Gezondheidsrisico's nemen tijdens een Pandemie?!?

Zoals je misschien weet is door alle gemachtigde providers het 5G netwerk aangezet. Ondanks de vele tegengeluiden binnen het wetenschappelijke veld en de angst binnen de publieke opinie, wordt in plaats van het voorlopig toepassen van het voorzorgsprincipe, een totaal nieuwe techniek in gebruik genomen. Met een ondenkbare timing: tijdens de grootse pandemie van de afgelopen 60 jaar en een (getuige de media) naderende tweede golf. Hoe kan het zijn? Dat ondanks de heersende onzekerheid over de mogelijke effecten van 5G mm-waves op korte en al helemaal op langere termijn, toch juist nu tijdens deze slepende pandemie deze nieuwe techniek aan wordt gezet? Hoe kan het zijn dat we tijdens de huidige virus onwetendheid nieuwe omgevingsfactoren gaan toevoegen, waarvan gezegd wordt dat we simpelweg nog niet weten wat de effecten kunnen zijn op praktijk schaal? Dat is toch te gek voor woorden?


Volgens professor Kromhout is niet bewezen dat 5G schadelijk is voor de gezondheid, maar ook niet dat het veilig is.


Hij is dan ook verbaasd over de snelheid waarmee het 5G-netwerk wordt uitgerold. "We zijn in Nederland behoorlijk streng. Er komen geen nieuwe bestrijdingsmiddelen of medicijnen op markt zonder dat ze door instanties uitvoerig zijn bekeken en onderzocht. Bij 5G gebeurt dat mijns inziens te weinig, waardoor we niet weten of het schadelijk is of niet. Het probleem zit ’m deels in het feit dat de effecten van mobiele netwerken lastig te onderzoeken zijn. Als je onderzoek doet, wil je graag populaties hebben met een verschil in blootstelling. Maar op het moment dat iedereen wordt blootgesteld aan straling, zoals vandaag de dag, dan wordt dat moeilijk”, aldus Kromhout.

Het is dus ondenkbaar. Dit beleid. Zo veel destructieve maatregelen om een virus in te dammen en te bestrijden, maar even wachten met 5G? Tuurlijk niet...

straling-emf

Bescherm jezelf tegen straling met de EMF Health Card

De EMF Health Card beschermt je tegen Elektrosmog. De kaart geeft een zeer sterk natuurlijk harmonisch veld welke de eventuele effecten van Elektrosmog neutraliseert, altijd en overal. In de praktijk blijkt dat de kaart ervoor zorgt, dat de hoog sensitieve personen (HSP) weinig tot geen elektrosmog effecten meer ervaren. De kaart veranderde hun leven. Personen, die niet weten of ze last hebben van elektrosmog, ervaren beter slapen, fitter opstaan,  meer energie en zijn meer ontspannen. Kinderen, maar ook dieren voelen een rustgevende werking.


Bekijk de EMF Health Card >>


EMF staat in het Engels voor ElectroMagnetic Fields (EMF) oftewel elektromagnetisch veld. Er bestaat zowel natuurlijke als onnatuurlijke EMF. Onnatuurlijke EMF is afkomstig van o.a. wifi- en mobiele netwerken (3G, 4G en 5G), zendmasten en hoogspanningsmasten en wordt in de volksmond simpelweg “Elektrosmog” of ‘straling’ genoemd. De laatste 20 jaar heeft het lichaam te maken gekregen met een enorme toename aan Elektrosmog, zowel in hoeveelheid als kracht.

5G bescherming

Steeds meer mensen hebben, zonder dat ze het zelf weten, last van straling.