Waarom zou de Overheid extra Gezondheidsrisico's nemen tijdens een Pandemie?!?

Zoals je misschien weet is door alle gemachtigde providers het 5G netwerk aangezet. Ondanks de vele tegengeluiden binnen het wetenschappelijke veld en de angst binnen de publieke opinie, wordt in plaats van het voorlopig toepassen van het voorzorgsprincipe, een totaal nieuwe techniek in gebruik genomen. Met een ondenkbare timing: tijdens de grootse pandemie van de afgelopen 60 jaar en een (getuige de media) naderende tweede golf. Hoe kan het zijn? Dat ondanks de heersende onzekerheid over de mogelijke effecten van 5G mm-waves op korte en al helemaal op langere termijn, toch juist nu tijdens deze slepende pandemie deze nieuwe techniek aan wordt gezet? Hoe kan het zijn dat we tijdens de huidige virus onwetendheid nieuwe omgevingsfactoren gaan toevoegen, waarvan gezegd wordt dat we simpelweg nog niet weten wat de effecten kunnen zijn op praktijk schaal? Dat is toch te gek voor woorden?


Volgens professor Kromhout is niet bewezen dat 5G schadelijk is voor de gezondheid, maar ook niet dat het veilig is.


Hij is dan ook verbaasd over de snelheid waarmee het 5G-netwerk wordt uitgerold. "We zijn in Nederland behoorlijk streng. Er komen geen nieuwe bestrijdingsmiddelen of medicijnen op markt zonder dat ze door instanties uitvoerig zijn bekeken en onderzocht. Bij 5G gebeurt dat mijns inziens te weinig, waardoor we niet weten of het schadelijk is of niet. Het probleem zit ’m deels in het feit dat de effecten van mobiele netwerken lastig te onderzoeken zijn. Als je onderzoek doet, wil je graag populaties hebben met een verschil in blootstelling. Maar op het moment dat iedereen wordt blootgesteld aan straling, zoals vandaag de dag, dan wordt dat moeilijk”, aldus Kromhout.

Het is dus ondenkbaar. Dit beleid. Zo veel destructieve maatregelen om een virus in te dammen en te bestrijden, maar even wachten met 5G? Tuurlijk niet...

Steeds meer mensen hebben, zonder dat ze het zelf weten, last van straling. 

straling-emf

Bescherm jezelf tegen straling met de EMF Health Card

De EMF Health Card beschermt je tegen Elektrosmog. De kaart geeft  een zeer sterk natuurlijk harmonisch veld welke de eventuele effecten van Elektrosmog neutraliseert, altijd en overal. In de praktijk blijkt dat de kaart ervoor zorgt, dat de hoog sensitieve personen (HSP) weinig tot geen elektrosmog effecten meer ervaren. De kaart veranderde hun leven. Personen, die niet weten of ze last hebben van elektrosmog, ervaren beter slapen, fitter opstaan,  meer energie en zijn meer ontspannen. Kinderen, maar ook dieren voelen een rustgevende werking.


Bekijk de EMF Health Card >>


arrow_drop_up arrow_drop_down