Natuurlijke levensstijl
Eva van Zeeland
Natuurlijke levensstijl
02/23/2013
3 min
3

Gezonde voeding: zie jij het bos nog door de bomen?

02/23/2013
3 min
3

Als regelmatige bezoeker van internetgroepen en voedingsinformatiesites zie je erg veel informatie en adviezen voorbij komen. Superfoods, oerdieet, low Carb, geen suiker, geen brood, wel speltmeel, geen gluten… Het houdt niet op! En al die informatie verandert ook nogal eens in de loop der tijd, door nieuwe inzichten en onderzoeken. Wat is nou waar over voeding en wat is nou echt gezonde voeding?

De bomen en het bos

Ik las op de fora die ik bezoek een aantal vertwijfelde oproepen van: wát is nu goed voor je en hoe kun je al die informatie filteren? Ons redactielid Jenaida heeft laatst een mooi en wijs citaat gedeeld op facebook, wat hier van toepassing is:

Het wereldbeeld van de moderne tijd is wetenschappelijk, op dezelfde manier waarop de middeleeuwen christelijk waren. In de middeleeuwen had de kerk een dominerende rol. De overgrote meerderheid van de mensen was analfabeet en kon noch de Bijbel noch de opinies van de kerkvaders of theologen lezen. Daarom was het volk voor informatie afhankelijk van preken, legenden en verhalen. Hierdoor ontstonden ideeën die vaak ver van de officiële leer verwijderd waren. Iets dergelijks geldt voor onze tijd. Slechts weinigen kunnen echt deelnemen aan wetenschappelijke discussies. De informatie wordt gefilterd via artsen, docenten, media, enzovoort, waarbij elk van deze groepen haar eigen doelstellingen heeft.

~ Wetenschapshistoricus Vermeij (2006) ~

Er is gelukkig wel heel veel makkelijk verkrijgbare info en hoewel op internet niet alles helemaal klopt wordt er ook veel gecorrigeerd. We kunnen inderdaad niet alles zelf toetsen, zelfs wetenschappers hebben hun eigen vakgebied en weten niet alles. Of het blijkt achteraf toch weer anders te zijn…

Adviezen toetsen

Wat hebben we wél? Ons eigen gevoel, de eventuele laboratorium uitslagen van  bloed- of andere testen , conditieonderzoeken, lichaamsmetingen, het vertrouwen in hulpverleners, diploma’s en beroepsverenigingen…

Dit zegt gelukkig ook wel iets en een aantal (voedings)adviezen kunnen we dan ook wel voor waar aannemen. De ontwikkelingen gaan echter steeds door en veel conclusies veranderen daardoor in de loop der jaren, aan de hand van nieuwe inzichten. Je kunt dus nooit zeker weten wat er precies en voor 100 % waar is. Nooit is alles helemaal duidelijk en daarom toets ik voor mezelf de adviezen die worden gegeven door deskundigen, aan de volgende criteria:

  • Komen de argumenten geloofwaardig over? Zijn ze getoetst? Hoe?
  • Heeft de informatie zich al ‘bewezen’? Wat zijn de ervaringen van anderen?
  • Zijn er meerdere bronnen met dezelfde informatie en hoe betrouwbaar zijn die?
  • Is het verhaal consequent? Geloof ik het zelf?
  • In hoeverre wijkt het af van de ‘gangbare’ adviezen?
  • Kan het schadelijk zijn voor mijzelf of mijn omgeving?
  • Is het inpasbaar in mijn leven? Past het bij mij?
  • Kan ik het opvolgen?
  • Wil ik het opvolgen?
  • Hoe bevalt het? Evalueer regelmatig bij een nieuw voedingspatroon en volg de ontwikkelingen.

Gezondheid

De World Health Organization (WHO) definieert gezondheid als volgt: gezondheid is een toestand van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden en dus meer dan afwezigheid van ziekte of klachten.

Je bent zelf verantwoordelijk voor je leven, en goed voor jezelf en je omgeving zorgen is winst voor iedereen. Op alle vlakken, hoewel het hier voornamelijk over voeding gaat.

Een goede basis

De voedingsleer die ik tijdens mijn opleidingen als verpleegkundige en gewichtsconsulent heb gehad, zie ik als de basis. Als de basis goed is kan een lichaam ook wel wát hebben… De 80-20% regel is ook daarop gebaseerd. Er is echter veel meer, zoals minder reguliere producten die super gezond of “vergeten” zijn. De industriële ontwikkelingen hebben voedsel onnatuurlijker en soms echt ongezonder gemaakt.

Het voedingscentrum krijgt mede door het blijven aanraden van light producten e.d. veel kritiek, maar het is een feit dat als iedereen zich aan een aantal van hun (andere, ook  goede) adviezen zou houden, we in Nederland al véél gezonder zouden eten dan we nu doen. Maar bij miss Natural gaan we toch nog een stapje verder… En dat is helemaal gezond!

Wat is de waarheid over eten volgens jou?

Reacties
Categorieën