GGO’s zijn Genetisch Gemanipuleerde Organismen
Toxische stoffen
Eva van Zeeland
Toxische stoffen
11/02/2012
4 min
3

GGO's zijn Genetisch Gemanipuleerde Organismen

11/02/2012
4 min
3

Wat zijn GGO'sWat zijn GGO’s? GGO betekent genetisch gemanipuleerde organismen. Bij genetische manipulatie wordt het DNA van dieren of gewassen zo aangepast dat de eigenschappen van het DNA veranderen.  In 1944 slaagden Amerikaanse wetenschappers erin om eigenschappen van bacteriën te veranderen door het DNA van een ander soort bacterie te geven.

In 1983 lukte het om ook planten te manipuleren en in 1994 kwam het eerste genetisch gemanipuleerde voedingsmiddel op de markt in Amerika. Het was een tomatenras die door deze techniek langer houdbaar bleef. Niet veel later werd hiervan tomatenpuree verkocht in Amerika en Engeland.

Door genetische manipulatie is het dus mogelijk de houdbaarheidsduur van gewassen te vergroten, maar ook om ze resistent te maken tegen bestrijdingsmiddelen en insectenplagen en ze bestand te maken tegen extreem weer.

Mais en soja worden genetisch gemanipuleerd

Voedingsmiddelen die veel genetisch gemanipuleerd worden zijn mais, soja, katoen en koolzaad. In Amerika is 95% van de geteelde soja en 85% van de geteelde mais genetische gemanipuleerd. Ook wordt er zalm en andere vis genetisch gemanipuleerd zodat ze een snellere groei doormaken en ze sneller klaar zijn voor de verkoop. Het volgende gewas wat aan de beurt is is waarschijnlijk tarwe! De ontwikkeling hiervan is in volle gang.

Monsanto is groot en machtig

Het grootste gedeelte van deze productie is in handen van het zeer invloedrijke Amerikaanse bedrijf Monsanto. Dit bedrijf ontwikkelde Round up ready, een onkruidbestrijder waar helaas ook de gewassen niet tegen konden. Door de DNA structuur van voornamelijk maiszaden en sojazaden te veranderen werden de gewassen resistent tegen Round up. Het bedrijf groeide uit tot een machtig bedrijf die patent heeft gekregen op de zaden en er niet voor schuwt boeren voor de rechtbank te slepen waarbij per ongeluk GG zaden op het land zijn terecht gekomen. Doordat hun armen reiken tot aan het witte huis aan toe hebben de boeren weinig kans in de rechtzaal, waardoor Monsanto steeds groter en machtiger kan worden. Monsanto zegt met zijn techniek de hele wereld te willen voeden, maar voedt voornamelijk zijn eigen portemonnee.

Op internet is veel informatie te vinden over GGO’s in het algemeen en Monsanto in het bijzonder. Een interessante en onthutsende film is De wereld volgens Monsanto. Kijk en oordeel zelf!

De wereld volgens Monsanto

Dieren die gevoed zijn met GGO’s tellen niet

Vooral in Amerika worden grote hoeveelheden producten verkocht met GGO’s. Mais en soja zit namelijk in heel veel voedingsmiddelen en worden met verschillende namen op etiketten gezet. Producenten zijn verplicht te vermelden op etiketten dat er GGO’s in hun producten zitten als het meer dan 0,9% van de totale hoeveelheid betreft. Dit geldt echter niet voor producten afkomstig van dieren die gevoed zijn met genetische gemanipuleerde voeding en laat nou net het grootste gedeelte van de GG geteelde gewassen gebruikt worden als diervoeding.

In Europa zijn de eisen voor het telen van genetisch gemanipuleerde gewassen een stuk strenger en stuiten op veel weerstand, maar is de teelt van 3 soorten GG mais en 1 soort aardappel al toegestaan. Daarnaast wordt er veel (dier) voeding geimporteerd vanuit Amerika.

Wat is het gevaar van GGO’s

Er is nog veel onduidelijkheid omtrent de gevolgen van GGO’s voor mens, dieren en milieu. De belangen van onderzoekers zijn vaak discutabel en veel onderzoeken worden tegengewerkt of resultaten worden weggemoffeld door Monsanto.

Wel blijkt dat bij ratten die gevoed worden met GG voedsel er ernstige afwijkingen voorkomen. Het zorgt voor verzwakking van de nieren en voor afwijkingen in de hormoonhuishouding met onvruchtbaarheid tot gevolg. Uit een recent naar buiten gebracht onderzoek blijkt verder dat het enorme gezwellen bij ratten veroorzaakt. Ook wordt het in verband gebracht met allergiën, autisme, problemen tijdens de zwangerschap en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Daarnaast is er angst voor een verstoring van de bodemkwaliteit. De grote hoeveelheden Round up die op de gewassen wordt gespoten komen in de grond terecht, waar het de bodemkwaliteit en de organismen in de grond aantast. De GG zaden komen terecht in bijv. regenwormen, die vervolgens ook van DNA kunnen veranderen.

Er is ook een grote angst dat het overslaat op niet genetische gemanipuleerde gewassen of dieren. De zaden verspreiden zich makkelijk door de lucht en kunnen zo terecht komen bij andere gewassen of planten waar vervolgens de DNA structuur van kan veranderen. Of stel dat een genetische gemanipuleerde vis in zee terecht komt, de gevolgen zijn dan niet te overzien en het kan de biodiversiteit flink aantasten.

Het zou ervoor kunnen zorgen dat er super onkruiden ontstaan die nergens meer mee te bestrijden zijn. Als deze terecht komen bij de gewone boer kan dat grote gevolgen hebben voor zijn oogst.

Het stuit ook op veel ethisch verzet. In hoeverre moet de mens ingrijpen in de natuur?

Er zijn steeds meer landen die om al deze redenen genetisch gemanipuleerd voedsel weren. Ook arme landen die afhankelijk zijn van voedsel uit Amerika tonen steeds meer verzet. Helaas is Nederland nog niet zover. Er spelen te veel (economische) belangen een rol om GGO’s helemaal in de ban te doen.

Wat kun je doen om GGO’s te vermijden?

Lees Etiketten: Producenten zijn verplicht te vermelden dat er genetisch gemanipuleerde/ gemodificeerde bestandsdelen in hun product verwerkt zit.

Eet biologisch: Biologisch eten is nooit genetisch gemanipuleerd. Eet vooral vlees, vis, eieren, kaas en zuivelproducten biologisch, omdat het dus niet verplicht is om te vermelden dat de dieren met GG voedsel zijn gevoed. Voorstanders van GGO’s beweren uiteraard dat bij dierlijke producten van dieren die gevoed zijn met GGO’s hier geen sporen meer van te vinden zijn. Een steeds groter wordende groep twijfelt hier echter sterk aan.

Maak jij je zorgen over GGO’s en let jij er op?

Reacties
Categorieën